Polityka Cookies

Polityka cookies strony www.lirene.pl

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na
urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług
żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę za
pośrednictwem strony www.lirene.pl.

I. Słownik pojęć

 1. Administrator / Spółka Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej
  12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
  0000370362, Regon 142584703, NIP 5272642206, która jako właściciel portalu www.lirene.pl świadczy usługi drogą
  elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
  urządzeniach Klienta.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności
  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za
  pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne – oznacza dane
  informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze
  świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
  Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez
  partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową należącą do
  Administratora, działającą w domenie www.lirene.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za
  pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z
  właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być
  świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
  świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
  Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
  Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
  oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
  wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego
  Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z
  której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
  wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej
   przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z
   pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
   jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów
   Klientów.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
   końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
   wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
   jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
   Klientów
 3. Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików
  Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze Serwisu
  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
  Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Serwisu tj.

  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz
   optymalizacji korzystania z Serwisu
  • ozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i
   odpowiednio wyświetlenia Serwisu, dostosowanego do jego indywidualnych
   potrzeb;
  • apamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego
   interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
   Klient
  • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Serwisie w celu
   rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu t.j.

  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz
   optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
   rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić
   stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Zapamiętania Klienta tj.

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
   szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z
   uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
   Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
   zawartości;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serisu tj.

  • przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego
   zostały zebrane.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
  plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
  przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
  poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
  internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
  plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
  każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
  dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów sprawdź
opcję pomocy swojej przeglądarki.

VI. Kontakt Administrator danych:

Administratorem danych osobowych w związku z realizacją usług jest
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12,
05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com. W razie
jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki
pod adresem: iod@drirenaeris.com