Polityka cookies strony www.lirene.pl

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem strony www.lirene.pl.

I. Słownik pojęć
 1. Współadministrator / Spółki - oznaczają COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812993, REGON: 384975497, NIP: 5272913585, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pośrednictwem strony www.lirene.pl oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000051003, kapitał zakładowy 35 556 400,00 PLN, (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) wniesiony w całości, Regon 012186410, NIP 1230288525, jako właściciela systemu teleinformatycznego w ramach którego prowadzony jest Sklep internetowy oraz domeny www.lirene.pl
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego
 3. Cookies Współadministratorów / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Współadministratorów, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Współadministratorów, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego
 5. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Współadministrator Cosmetics Lab sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.lirene.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Współadministratorów Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep internetowy indywidualnie dla każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Współadministratorzy wykorzystują dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Współadministratorzy wykorzystują Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Sklepu Internetowego tj.
  a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego;
  b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia Sklepu Internetowego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
  c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient;
  d) zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści,
  e) rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego.
 2. Uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym tj.:
  a) utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Współadministratora Cosmetics Lab sp. z o.o..
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego tj.:
  a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania Klienta tj.:
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.:
  a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego tj.:
  a) przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
V. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów należy sprawdzić opcję pomocy swojej przeglądarki.

VI. Kontakt do Współadministratorów danych:

Kontakt do Współadministratorów Danych: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa lub Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki pod adresem: iod@drireaneris.com.